Voorwaarden - Conditions

Algemene Voorwaarden

Door te bestellen bij Curiosa de Vlinder gaat u akkoord met de algemene voorwaarden (levering -en betalingsvoorwaarden) van Curiosa de Vlinder.De Vlinder heeft het recht de voorwaarden ten allen tijde te wijzigen of aan te vullen. Hieronder worden de algemene voorwaarden nader toegelicht.

Artikelen                                                                                                                         
Al onze producten zijn uiteraard tweedehands, zij variëren wel in leeftijd. Zo kunt u bij ons authentieke antieke spullen vinden, maar ook artikelen uit de zestig- en zeventiger jaren. Door gebruik hebben veel producten een doorleefde uitstraling. Wij proberen de staat van het artikel nauwkeurig te omschrijven en een zo duidelijk mogelijke foto te laten zien.
 
Prijs                                                                                                            
Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. en exclusief eventuele verzendkosten. Plaatst u een bestelling vanuit Nederland voor een bedrag hoger dan € 35,00, dan betaalt u geen verzendkosten. Grotere artikelen en meubelen uitgezonderd, hiervoor gelden de afmetingen 100 x 70 x 58 cm, kosten 6,50 euro. Voor een groter pakket van 175 x 78 x 58 cm betaalt u € 12,50. Graag van te voren hierover even contact met ons opnemen via welkom@curiosadevlinder.com

Bestelling
U bestelt de door u gewenste artikelen door deze in het winkelmandje te plaatsen.Nadat de bestelling is geplaatst krijgt u per e-mail de gegevens van uw bestelling.   Wilt u deze op juistheid controleren? Bij onjuistheid wilt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons op nemen? Wilt u daarbij het ordernummer vermelden? Nadat u van ons een bevestiging ontvangen, is de bestelling definitief!           
 
U kunt gebruik maken van online betalen via Ideal, Mastercard, Maestro, Visa en Paypal.
 
U kunt er ook voor kiezen om het bedrag rechtstreeks aan ons over te maken.U krijgt een factuur met het totaal bedrag. Het bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer NL 91 RABO 0114830509 met vermelding van het ordernummer. Nadat het bedrag op onze rekening staat, sturen wij de artikelen zo snel mogelijk toe. Natuurlijk kunt u uw bestelling zelf ook in onze winkel afhalen en contant betalen.
 
We hebben ook een spaarsysteem, u bestelt, betaalt en wij slaan het voor u op.Wanneer de door u gekochte producten 10 kilo wegen, sturen wij u een berichtje.
Op deze manier kunt u meer artikelen voor lage verzendkosten bestellen. 
 
Betaling  
Betalingen dienen binnen vijf dagen op onze rekening te staan. De bestelde artikelen worden maximaal vijf dagen voor u gereserveerd. Indien de betaling na vijf dagen nog niet is ontvangen, annuleren wij de bestelling. De artikelen blijven dan eigendom van de Vlinder, totdat u aan de voorwaarden hebt voldaan.
 
Bezorgen of afhalen  
De bestelde artikelen kunt u thuis laten bezorgen. Voor het bezorgen van uw bestelling betaalt u een bijdrage. De bijdrage is verschillend per artikel en conform de tarieven van post.nl.  De actuele tarieven staan op www.post.nl. Artikelen worden verstuurd zodra de betaling binnen is.
Verzendkosten van 0 tot 10 kilo € 6,50 en 10 tot 30 kilo € 12,50.
Brievenbuspakketjes  tot 2000 gram  kosten €3,80.                                                                                                
 
Voor het verzenden pakken wij uiteraard de artikelen zorgvuldig in. De Vlinder is echter niet aansprakelijk voor beschadiging en/of verlies van artikelen tijdens de verzending van PostNL.De artikelen worden bezorgd op het, bij de bestelling opgegeven afleveradres. Het is dus van belang deze gegevens zorgvuldig in te vullen.
Als een bestelling retour komt op basis van een verkeerd opgegeven adres zijn de verzendkosten voor uw eigen rekening.
 
Natuurlijk kunt u uw bestelling zelf ook in onze winkel afhalen. Grotere of kwetsbare stukken worden niet verzonden en kunnen op afspraak opgehaald worden.
De verzendkosten zijn hierbij uiteraard niet van toepassing,wel geldt dat u het artikel,uiteraard in overleg binnen 10 dagen komt afhalen.
 
Wilt u ons, voor het reserveren en ophalen van bijvoorbeeld een meubel een berichtje sturen via de contactpagina? Onze winkel is iedere vrijdag open van 10.00 uur tot 17.00 uur.
 
Retourneren                                                                                                                                                                                                                                  
Als u de artikelen heeft ontvangen, dient u deze te controleren op juistheid en volledigheid. Retourneren is in principe niet mogelijk.Mocht een artikel niet aan de verwachtingen voldoen, dan is retourneren altijd bespreekbaar. Bij retourneren dient u binnen twee dagen na ontvangst, contact op te nemen met de Vlinder.
Na schriftelijke overeenstemming kunnen de artikelen retour worden gezonden. Alle verzendkosten zijn voor uw eigen rekening. Ook het risico van retourneren is voor uzelf.
 
Privacyverklaring

Om de bestelling in behandeling te nemen hebben we uw persoonlijke gegevens nodig. Curiosa de Vlinder zorgt er voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. 
.
Dit privacybeleid is van toepassing van Curiosa de Vlinder. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Curiosa de Vlinder, gevestigd aan van Haeringenstraat 49, 7701CN in Dedemsvaart, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
welkom@curiosadevlinder.com van Haeringenstraat 49, 7701 CN Dedemsvaart 06-11075884 of 06-51428387.

F.W.A.M. Pieper-Hulleman is de functionaris gegevensbescherming van Curiosa de Vlinder. Zij is te bereiken via welkom@curiosadevlinder.com

Curiosa de Vlinder verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer (indien noodzakelijk)

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:
Curiosa de Vlinder verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Curiosa de Vlinder analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

Curiosa de Vlinder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. 

Curiosa de Vlinder verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst (pakketten uitleveren) met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

U heeft het recht om opdracht te geven om uw persoonsgegevens te verwijderen.  Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Curiosa de Vlinder.

U kunt een verzoek tot correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar welkom@curiosadevlinder.com.

Curiosa de Vlinder wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Curiosa de Vlinder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming of via welkom@curiosadevlinder.

Curiosa de Vlinder is gevestigd in Dedemsvaart en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer te Zwolle onder KvK nummer 57653321 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 mei 2018.
English

Terms and Conditions 

By ordering from Curiosa de Vlinder you agree to the terms and conditions (delivery and payment) of Curiosa de Vlinder. 
Curiosa de Vlinder has the right to change the terms at any time or supplement. Following are the terms and conditions explained.

Products:
All our products are of course used, they do vary in age. At our shop you can find authentic antiques, but also items from the sixties and seventies.
Many used products have an aged appearance. We try to describe the condition of the item carefully and we try to show you the  most clearest possible picture.

Prices                                                                                                
All prices include VAT. and excluding any shipping costs. If you place an order from the Netherlands for an amount higher than € 35.00, you pay no shipping costs. Larger items and furniture excluded, for this the dimensions are 100 x 70 x 58 cm, costs 6.50 euros. For a larger package of 175 x 78 x 58 cm you pay € 12.50. Please contact us in advance by welcome@curiosadevlinder.com.
                                                                                       
Ordering:
To order you can put your desired articles in the shoppingbasket . Once the order is placed you will receive by email the details of your order.
Do you want to check it for accuracy? In inaccuracy please contact us as soon as possible and will you please fill in the order number? 
 
Once you have received a confirmation invoice from us the order is final! 
You can use online payments by our shoppingbasket: Ideal, Paypal, Maestro secure code, Mastercard, Minitix and Visa.
  
You can also choose to pay the amount yourself by using our IBAN number. The number is NL 91 RABO 0114830509.
 
You receive an invoice with the total amount. The total amount you can transfer to the account specified by stating the order number.
After the amount comes in on our account, we will send the items as soon as possible.
 
We also have a saving system, you can order something(s), pay them and we will store it for you.
When you have reached the 10 kilo's, we will sent you a message for shipping. This way you can order more items for low shipping costs.
Please let us know what you would like to do.
 
Payment
Payments must be on our account within five days. The ordered items will be reserved for up to five days.
If payment is not received after five days, we will cancel the order.
The goods remain property of Curiosa de Vlinder, until you have met the conditions.
 
Delivery
We send our parcels by www.post.nl.
For example: deliveries to Belgium and Germany € 9,00, to England € 12,00, to Denmark and France €15,00 and  to Sweden € 20,00.
P
arcels with a weight of 0 - 30 kg. Dimensions for the packages: 100 x 70 x 58 cm. For a larger package there is a surcharge of €2,50,                                                the maximum size for this package is: 175 x 78 x 58 cm.

Sending packets from 5 to 10 kg costs 60,00 euro to America, Russia and Canada.
For other countries you can email us or check the www.post.nl website.
 
Returns 
If you received the items, you should check for accuracy and completeness. These policy is not possible in principle.
If a product does not meet expectations, then sending back is always negotiable. In return, you must contact Curiosa de Vlinder.
Within two days of receipt, after written agreement, the articles can be sent back. All shipping costs are for your own account.
The risk of returning is for the owner.

Privacy declaration

To process the order we need your personal information. Curiosa the Butterfly ensures that your personal information is treated confidentially.
.
This privacy policy applies to Curiosa de Vlinder. By using this website you agree to accept the privacy policy.

Contact details
welcome@curiosadevlinder.com from Haeringenstraat 49, 7701 CN Dedemsvaart 06-11075884 or 06-51428387.

F.W.A.M. Pieper-Hulleman is the official data protection officer of Curiosa de Vlinder. She can be reached by welkom@curiosadevlinder.com

Curiosa de Vlinder processes your personal data because you use our services and / or because you provide them yourself.

Below is an overview of the personal data we process:
- First and last name
- Address data
- Phone number
- E-mail address
- Bank account number (if necessary)

Our website does not intend to collect data about website visitors

For what purpose and on the basis of which basis do we process personal data:
Curiosa de Vlinder processes your personal data for the following purposes:
- Handling your payment
- You can call or e-mail if necessary to carry out our services
- inform you about changes to our services and products
- To deliver goods and services to you
- Curiosa de Vlinder analyzes your behavior on the website in order to improve the website and to tailor the range of products and services to your preferences.

Curiosa de Vlinder does not store your personal data longer than is strictly necessary.

Curiosa de Vlinder provides exclusively to third parties and only if this is necessary for the execution of our agreement (delivering packages) with you or to comply with a legal obligation.

You have the right to order to delete your personal data. You also have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by Curiosa de Vlinder.

You can send a request for correction, deletion of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to welkom@curiosadevlinder.com.

Curiosa de Vlinder also wishes to point out that you have the opportunity to submit a complaint to the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Curiosa de Vlinder takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification.

If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact our data protection officer advisor or by welcome@curiosadevlinder.com.


This privacy statement was last modified on 18 May 2018.


Company: 
Curiosa de Vlinder is located in Dedemsvaart and is registered at the Chamber of Commerce by the number 57653321 at Zwolle.
1454156 bezoekers (2473215 hits) sinds 29-3-2013
Powered by webXpress